İnsan Kaynakları | Şahin Anahtar ve Çelik Kasa Servisi

Misyon ve hedeflerimizi benimsemiş, iyi eğitim almış uzman kişiler firmamızın başarı grafiğini yükseltmede belirleyicidir. İnsan Kaynakları Departmanımız çalışanlarımızın kendileri için en uygun pozisyonlarda çalışmaları ile artan motivasyonları ve departmanlar arası uyumlu çalışmaların kurumsal hedeflerimizin hayata geçirilmesi için temel adım olduğunun bilincindedir.

 Çalışanlarımızın memnuniyeti ile müşterilerimizin memnuniyetleri birbirleri ile paralellik gösterdiği için İnsan Kaynakları Yönetimimiz, Personel Yönetiminin anlamını, işletmedeki yerini, personel tedarikinin, personel seçim sürecinin, personeli işletmeye bağlayıcı tedbirleri almanın, personelin eğitilmesinin ve geliştirilmesinin öneminin bilincinde olarak hareket eder.